De Stichting

Stichting DUINBES is 5 februari 2016 opgericht.

Het doel van de Stichting DUINBES is het behouden en het verbeteren van de natuur-, landschappelijke- en cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, de bodem en het water, en de gezondheid van mensen en een goede ruimtelijke ordening, alles in de ruimste zin des woords in de gemeente Bergen (Noord-Holland).

De naam DUINBES is gekozen vanwege het feit dat een groot gedeelte van het gebied Bergen-Egmond-Schoorl (BES) bestaat uit DUINgebied dat wij willen BESchermen. En de duinbessen van bijvoorbeeld de duindoorn zijn gezond.

De aanleiding voor de oprichting van de Stichting is het plan van Staatsbosbeheer een nieuwe mountainbikeroute dwars door het Natura-2000 gebied van de Schoorlse Duinen aan te leggen.

Onze activiteiten zijn kennis vergaren en bijdrage leveren aan kennis over flora en fauna (inventariseren), recreatieve activiteiten onder de loep nemen, overleg met instanties (Staatsbosbeheer, Gemeente, Provincie), samenwerking met Stichting Natuurbelang Nederland en de Duinstichting, juridische procedures voeren en informeren.

Een indruk van onze feitelijke werkzaamheden (niet compleet).

De statuten zijn via het contactformulier opvraagbaar onder vermelding van uw naam en bezoek/woonadres.

Het bestuur bestaat uit twee leden. Dit is rechtmatig volgens de overgangsbepaling van de statuten.

Bezoek onze Facebook pagina voor korte berichten.

Donaties zijn welkom op Triodos Bank rekeningnummer NL19TRIO0391122029 t.n.v. Stichting DUINBES, o.v.v. Donatie [Uw adres] [Uw emailadres].
De Triodos Bank is een duurzame bank.