Het gebied

11-december-2015

Schoorlse Duinen

Literatuur, documenten en links

  • Frans Nieuwenhuizen (1979) Tussen binnenduinrand en zeereep, Uitgeverij Pirola
  • Frans Nieuwenhuizen (1988) Natuurleven in het Schoorlse Duingebied, Uitgeverij Pirola
  • Johan Bos (1999) De Schoorlse Duinen, Staatsbosbeheer 100 jaar natuur voor iedereen, Uitgeverij Uniepers Abcoude
  • Frans Nieuwenhuizen (2002) Zwerven in de Schoorlse Duinen, Uitgeverij Pirola
  • Blog van de boswachters van Staatsbosbeheer in de Schoorlse duinen