Donaties

Donaties zijn welkom op Triodos Bank rekeningnummer NL19TRIO0391122029 t.n.v. Stichting DUINBES.

Een structurele donatie kan met een automatische incasso direct te regelen met uw bank.

Een eenvoudig sommetje leert: 10 euro/maand x 12 maanden x 100 donateurs/jaar = 12000 euro/jaar.


 

Onze vaste kosten (2022):

  1. Webhosting 162 euro/jaar,
  2. Bankrekening 150 euro/jaar,
  3. Lidmaatschap Natuur en Milieufederatie Noord-Holland 25 euro/jaar.

Onze variabele kosten:

  1. Griffierecht (hoger) beroep Bestuursrecht 365 euro/zaak,
  2. Advocaatkosten (bijvoorbeeld een advocaat van de Vereniging van Milieurecht Advocaten), minimaal een eigen bijdrage van 214 euro/zaak,
  3. Contraexpertise vanaf 1000 euro.
  4. Onderzoek door professionals, bijvoorbeeld een ecoloog.