De soorten

Beschermen begint met weten wat waar wanneer voorkomt en waarom. Help mee met onderzoek naar natuurwaarden. Sluit je aan bij een lokale natuurorganisatie (bijvoorbeeld KNNV, Nederlandse Mycologische Vereniging, RAVON, SOVON, Vlinderstichting, Vogelwerkgroep, Werkgroep Roofvogels Nederland, Zoogdiervereniging) en tel mee op vaste routes een aantal keren per jaar. Losse waarnemingen zijn ook waardevol en kunnen worden ingevoerd op waarneming.nl. Goedgekeurde waarnemingen worden opgenomen in de Nationale Database Flora- en Fauna (NDFF).

Of een soort beschermd is kunt u vinden op de website van het Ministerie van LNV.

Schoorlse Duinen

Zwaar beschermde soorten (Wet Natuurbescherming artikel 3.5) zijn bijvoorbeeld alle vleermuizen, zandhagedis en rugstreeppad. Licht beschermde soorten (Wet Natuurbescherming artikel 3.10) zijn bijvoorbeeld de bruine eikenpage (een dagvlinder, Rode Lijst bedreigd) en dennenorchis (Rode Lijst gevoelig).

Wij nemen U graag mee het veld in om zandhagedissen, vleermuizen of bruine eikenpage te zoeken in de Schoorlse Duinen en geven tips hoe uw waarnemingen met hoge kwaliteit vast te leggen en in te voeren in waarneming.nl. Ook hebben wij ervaring met het plotten van waarnemingen op een kaart (waarneming.nl en QGIS).