De soorten

Mierenhoop

Beschermen begint met weten wat er beschermd moet worden. In de Schoorlse Duinen komen veel beschermde soorten voor waaronder de dennenorchis, rugstreeppad, zandhagedis en alle broedvogels.

Waarnemingen in de Schoorlse Duinen staan op waarneming.nl. Eigen waarnemingen kunt U daar toevoegen.

Wilt U mee helpen beschermen?

Publicaties

  • Zandhagedissen in de Schoorlse Duinen  op de kaart gezet, door Mariska de Wild-Scholten, in RAVON tijdschrift nummer 70, september 2018, p. 49-52.